Pošlete nám rezervaci

vyplňte všechny položky označené symbolem ...
 
 
 
 
@
 

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 
 

Odesláním rezervace potvrzujete, že souhlasíte s níže uvedenými všeobecnými smluvními podmínkami. Odesláním rezervace zároveň souhlasíte s tím, aby pracovníci hotelu ověřili Váš požadavek, zpětně Vás kontaktovali a informovali Vás o konkrétních možnostech ubytování ve Vámi zvoleném termínu.

Smluvní podmínky


Všeobecné smluvní podmínky ubytování v hotelu Diana, platné pro rok 2022

 1. Rezervace ubytování se provádí písemně přes rezervační formulář, který je umístěn na webových stránkách www.hotelkarvina.cz, nebo emailem na adresu info@hotelkarvina.cz
 2. Rezervace písemně potvrzená recepcí hotelu je závazná pro obě smluvní strany.
 3. Pro akceptaci rezervace je hotel oprávněn požadovat zaplacení zálohové platby ve výši 40% z předpokládané částky za ubytování.
 4. Host je povinen uhradit zálohu v uvedeném termínu splatnosti. Pokud tak neučiní, rezervace není platná.
 5. Zálohová platba se hradí bezhotovostně na základě vystavené faktury.
 6. Host je povinen uhradit doplatek za ubytování v průběhu pobytu, nejpozději v den odjezdu do 10.00 hod.

Ubytování v hotelu

 1. Ubytování v den nástupu je možné od 13.00 hod. do 20.00 hod. Možnost dřívějšího ubytování za poplatek 500,- Kč. Pozdější nástup je nutné ohlásit telefonicky nebo písemně recepci hotelu. V případě, že se host bez předchozí domluvy nedostaví k nástupu do 20.00 hod., je hotel oprávněn rezervaci zrušit.
 2. V den odjezdu je nutno opustit pokoj do 10.00 hod. Možnost pozdějšího opuštění pokoje do 15.00 hod. za poplatek 500,- Kč.

Storno podmínky

 1. Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ze strany klienta.
 2. Individuální hosté - V případě, že host nemůže nastoupit k ubytování dle sjednané rezervace, bude mu nabídnut náhradní termín pobytu, v případě, že tuto možnost nevyužije, zaplacená záloha mu bude vrácena s ohledem na následující podmínky:
  • Při zrušení pobytu od 30 - 21 dnů před datem nástupu je účtován storno poplatek ve výši 500 Kč.
  • Při zrušení pobytu od 20 - 14 dnů před datem nástupu je účtována částka ve výši 50% ze zaplacené zálohy.
  • Při zrušení pobytu od 13 - 7 dnů před datem nástupu je účtována částka ve výši 70% ze zaplacené zálohy.
  • Při zrušení pobytu méně než 7 dní před datem nástupu je účtována částka 100 % zaplacené zálohy.
 3. Skupinové rezervace - Objednané služby a jejich počty jsou závazné a budou účtovány i v případě jejich nevyužití. Zaplacená záloha bude vrácena s ohledem na následující podmínky:
  • Při zrušení akce od 6 - 2 měsíců před datem nástupu je účtována částka ve výši 50% ze zaplacené zálohy.
  • Při zrušení akce méně než 2 měsíce před datem nástupu je účtována částka ve výši 100% zaplacené zálohy.
 4. Na úhradu storno poplatků je hotel oprávněn použít zaplacenou zálohu.
 5. V případě zrušení pobytu, u kterého byla provedena zálohová platba a dle storno podmínek je výše zaplacené zálohy vyšší než samotné storno, hotel vrátí objednateli částku převyšující storno poplatek.
 6. V případě předčasného ukončení nebo přerušení pobytu bez zavinění hotelu nevzniká hotelu povinnost vrátit objednateli zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část.